August 01, 2012

Damp, damp and damp

 English
Yes, it´s summer, perfect summer conditions are here and I have a damp. Crazy? but it´s real for me. I don´t know when, I don´t remember I wrote post, some article about positive thinking and how to get good mood. Unfortunatelly, it´s doesn´t help. I haven´t done some really good post with my outfits for long, long time. I´m sorry but I haven´t catched it yet ( but I will, swear ) I know I should be happy for my health, grateful that I will go to the secondary school I wanted to and I should be full of energy because it´s summer and sun brings  a lot of smile but it doesn´t help. My friends ( girls) say that they don´t need boyfriend, they can live without him.  Yeah, I can LIVE without him too but everybody needs someone who will hug you and kiss you when you have hard season, when you have a damp! And it´s my case. Mom says that I have a lot of time to have a boyfriend ( I´m 15 years old) but love is same, when you have 15 or 50, isn´t it?  I know that nobody wants to read about negative things and problems when it´s so beautiful time now but I write about my feelings and not every day seems like to be a good day. I´m really sorry that you have to read these craps and I wish you great time spent with people you love.
( Thank you for reading who got till the end )

 Slovak language 
áno, je leto, máme perfektné letné podmienky a ja mám depku. Šialené? ale pre mňa možné. Neviem kedy, už si to nepamätám som písala post, nejaký článok o pozitívnom myslené a ako dostať dobrú náladu. Nanešťastie, nepomáha to. Už dlho som neurobila nejaký kvalitný post s mojim outfitmi. Je mi to vážne ľúto, no ešte som to nestihla ( ale nebojte sa, zachvíľu tu niečo bude ) Viem, že by som mala byť šťastná, že som zdravá, mala by som byť vďačná ,že idem na strednú školu na akú som chcela ísť a mala by som byť plná energie pretože je leto a slnko prináša veľa úsmevu ale nepomáha to. Moje kamošky hovoria, že ony nepotrebujú mať frajerov, že dokážu žiť aj vez nich. áno, aj ja dokážem bez neho žiť ale každý potrebuje, aby ho niekto objal a pobozkal, keď má ťažké obdobie, proste keď má depku. A to je môj prípad. Mamka hovorí, že ešte nepotrebujem chlapca keďže mám 15, ale no nie je láska rovnaká či máme 15 alebo 50?  Viem, že nikto nechce čítať o negatívnych veciach a problémoch keď je také krásne počasie ale ja potrebujem písať o svojich pocitoch a nie každý deň sa zdá byť dobrým, že? Je mi vážne ľúto, že musíte čítať tieto kecy a želám vám skvelý čas prežitý s ľuďmi, ktorých milujete.
(Ďakujem za prečítanie, kto sa dostal až do konca )

 

No comments:

Post a Comment

Hi my followers! I love to read your comments and opinions because you inspire me in everything. Thank you so much :)
Kisses
Báš